Drukarka HP jest w trybie offline lub nie odpowiada (Windows, macOS) (2023)

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania${title}Trwa ładowanie...

W systemie Windows lub macOS stan drukarki wyświetla się jako Offline, a drukarka nie drukuje.

Wykonaj poniższe zadania w podanej kolejności. Użyj drukarki po wykonaniu każdego zadania, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

Sprawdzanie gotowości drukarki dopracy

Drukarka powinna być włączona iwstanie gotowości, anajej panelu sterowania niepowinny być wyświetlane żadne błędy aniwidoczne migające wskaźniki.

 1. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę lub wyłączyć tryb uśpienia.

 2. Upewnij się, że na panelu sterowania drukarki nie wyświetlają się żadne komunikaty o błędach, a wskaźniki nie migają. Rozwiązywanie problemów przed użyciem drukarki.

 3. Ponownie uruchom drukarkę i komputer luburządzenie przenośne, aby usunąć ewentualne błędy.

 4. Jeżeli połączenie Wi-Fi jest wolne lub niestabilne, uruchom router ponownie. Odłącz przewód zasilający i odczekaj 15 sekund, a następnie ponownie podłącz przewód.

  Uwaga:

  Ponowne uruchomienie routera tymczasowo odłączy wszystkie urządzenia od sieci i Internetu.

Rozwiązywanie problemów z drukarką w Windows lub macOS

Rozwiązywanie problemów ze stanem „drukarka w trybie offline” za pomocą komputera z systemem Windows lub komputera Mac.

Rozwiązywanie problemów z drukarką w trybie offline (Windows)

Rozwiązywanie problemów z stanem „drukarka w trybie offline” za pomocą komputera z systemem Windows.

Uruchom funkcję Diagnozuj i napraw z aplikacji HP Smart (Windows, macOS)

Uruchom narzędzie Diagnozuj inapraw waplikacji HP Smart dla systemu Windows i macOS.

 1. Otwórz aplikację HP Smart, a następnie kliknij ikonę Diagnozuj i naprawDrukarka HP jest w trybie offline lub nie odpowiada (Windows, macOS) (1) (Windows) lub Diagnozuj i napraw w menu rozwijanym Drukarki (macOS).

  Jeśli nie masz aplikacji HP Smart, pobierz ją ze strony HP Smart - sklep Microsoft (w języku angielskim) lub HP Smart - sklep Mac App Store (w języku angielskim).

  Lokalizacja ikony Diagnozuj i napraw w lewym dolnym rogu (Windows) i z listy rozwijanej Drukarki na górnym pasku menu (macOS)

  Drukarka HP jest w trybie offline lub nie odpowiada (Windows, macOS) (2)

 2. Kliknij przycisk Start, anastępnie poczekaj na zakończenie analizy. Nie zamykaj programu HP Smart, gdy uruchomione jest narzędzie do rozwiązywania problemów.

  Drukarka HP jest w trybie offline lub nie odpowiada (Windows, macOS) (3)

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie wyników diagnostyki, aby rozwiązać wykryte problemy.

  Drukarka HP jest w trybie offline lub nie odpowiada (Windows, macOS) (4)

Skorzystaj z aplikacji HP Print and Scan Doctor (Windows)

Użyj aplikacji HP Print and Scan Doctor na komputerze z systemem Windows, aby zdiagnozować i rozwiązać problemy zpołączeniem drukarki.

 1. Sprawdź, czy papier jest załadowany do podajnika głównego, a następnie włącz drukarkę.

 2. Pobierz HP Print and Scan Doctor - drukarka w trybie offline, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami i otwórz narzędzie.

 3. Na ekranie powitalnym kliknij przycisk Start, aby wybrać drukarkę i uruchomić narzędzie diagnostyczne.

 4. Jeżeli nie możesz znaleźć nazwy posiadanej drukarki, kliknij pozycję Mojego produktu nie ma na liście, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami rozwiązywania problemu z połączeniem.

Ustaw domyślną drukarkę

Ustaw drukarkę jako domyślną na komputerze z systemem Windows, aby sprawdzić, czy zadania drukowania i skanowania korzystają z poprawnej drukarki.

 1. W systemie Windows odnajdź i otwórz okno Drukarki i skanery.

 2. Upewnij się, że pole wyboru obok opcji Zezwalaj systemowi Windows na zarządzanie drukarką domyślną nie jest zaznaczone.

 3. Na liście drukarek kliknij nazwę drukarki, a następnie kliknij Zarządzaj. Jeśli dostępnych jest kilka nazw drukarek, które pasują do posiadanej drukarki, wybierz drukarkę, która jest w trybie oczekiwania lub w trybie online.

  Drukarka HP jest w trybie offline lub nie odpowiada (Windows, macOS) (5)

 4. W obszarze Zarządzaj urządzeniem kliknij przycisk Ustaw jako domyślne.

  Drukarka HP jest w trybie offline lub nie odpowiada (Windows, macOS) (6)

Sprawdzanie usługi odnajdowania funkcji systemu Windows

Upewnij się, że włączono automatyczne uruchamianie usług odnajdowania funkcji isą obecnie uruchomione.

 1. W systemie Windows wyszukaj i otwórz Panel sterowania, a następnie kliknij pozycję Wyświetl urządzenia i drukarki.

 2. Prawym przyciskiem kliknij myszy drukarkę, wybierz Właściwości drukarki, a następnie kliknij kartę Porty.

 3. Poszukaj portu WSD na liście.

  • Jeśli na liście nie ma portu WSD, wykonaj poniższe czynności. Wydrukuj stronę konfiguracji sieci, utwórz ręczne połączenie IP nastronie serwera EWS drukarki, anastępnie dodaj standardowy port TCP/IP drukarki w systemie Windows.

  • Jeżeli port WSD jest na liście, sprawdź, czy pole wyboru jest zaznaczone, a następnie wykonaj poniższe czynności.

   Drukarka HP jest w trybie offline lub nie odpowiada (Windows, macOS) (7)

 4. W systemie Windows wyszukaj frazę Usługi iuruchom to narzędzie.

 5. Na liście znajdź pozycję Host dostawcy odnajdowania funkcji i Publikacja zasobów odnajdowania funkcji.

 6. Sprawdź, czy wkolumnie Stan wybrana jest opcja Uruchomiono, awkolumnie Typ uruchomienia - Automatyczny.

  Drukarka HP jest w trybie offline lub nie odpowiada (Windows, macOS) (8)

 7. Jeśli co najmniej jedna pozycja wkolumnie Typ uruchomienia ma ustawienie Ręczny lub nie działa, kliknij tę pozycję prawym przyciskiem myszy, anastępnie wybierz polecenie Właściwości. Zmień opcję Typ uruchomienia na Automatyczny, kliknij przycisk Zastosuj, kliknij przycisk Uruchom, anastępnie kliknij przycisk OK.

 8. Zamknij okno Usługi.

Usuwanie drukarki iponowne jejdodawanie (Windows)

Usuń drukarkę z ustawień systemu Windows i aplikacji HP Smart, a następnie dodaj ją ponownie.

 1. Wsystemie Windows wyszukaj i otwórz Drukarki i skanery, na liście wybierz swoją drukarkę, a następnie kliknij pozycje Usuń urządzenie > Tak, aby dokończyć usuwanie.

 2. Gdy drukarka jest włączona, kliknij przycisk Dodaj drukarkę lub skaner, aby ponownie zainstalować drukarkę.

 3. Na ekranie głównym aplikacji HPSmart kliknij prawym przyciskiem ikonę drukarki, a następniekliknij pozycję Ukryj drukarkę.

  Drukarka HP jest w trybie offline lub nie odpowiada (Windows, macOS) (9)

 4. Ponownie kliknij pozycję Ukryj drukarkę, aby zakończyć usuwanie.

 5. Kliknij przycisk Dodaj drukarkę lub znak plusa Drukarka HP jest w trybie offline lub nie odpowiada (Windows, macOS) (10), aby ponownie dodać drukarkę.

Ręczne tworzenie połączenia IP

Wydrukuj stronę Konfiguracja sieci lub Wyniki testu sieci bezprzewodowej, a następnie użyj informacji zawartych na tej stronie, aby bezprzewodowo podłączyć drukarkę.

 1. Wydrukuj raport Wyniki testu sieci bezprzewodowej lub Konfiguracja sieci.

  • Większość drukarek zmenu na panelu sterowania: Otwórz menu Komunikacja bezprzewodowa lub Ustawienia sieciowe i wybierz opcję Test sieci bezprzewodowej.

  • Większość drukarek bezmenu w panelu sterowania: Naciśnij przycisk Komunikacja bezprzewodowaDrukarka HP jest w trybie offline lub nie odpowiada (Windows, macOS) (11) lub Kopiuj i przytrzymaj go przez 10 sekund, aż kontrolka Gotowa zacznie migać.

  Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące drukarki, przejdź do witryny Obsługa klienta HP, wprowadź model drukarki, a następnie wyszukaj stronę autotestu w celu znalezienia dokumentu na temat drukowania raportów.

 2. Na wydruku odszukaj stan sieci bezprzewodowej, adres IP, maskę podsieci, bramę domyślną i adres URL.

  • Stan połączenia bezprzewodowego: Wobszarze Sieć bezprzewodowa 802.11 wpolu Status powinna być wartość Połączono. Jeśli status jest inny, drukarka nie jest podłączona do sieci bezprzewodowej. Podłącz drukarkę do sieci. Aby uzyskać więcej informacji, otwórz dokument Nawiązywanie połączenia z bezprzewodową drukarką HP.

   Drukarka HP jest w trybie offline lub nie odpowiada (Windows, macOS) (12)

  • Adres IP, maska podsieci, brama domyślna: Wobszarze Sieć bezprzewodowa 802.11 znajdź adres IP drukarki, maskę podsieci i bramę domyślną. Jeżeli numery dla protokołów IPv4 i IPv6 są różne, potrzebny będzie tylko numer IPv4.

   Drukarka HP jest w trybie offline lub nie odpowiada (Windows, macOS) (13)

  • Adresy URL: W obszarze Informacje ogólne znajdź pozycję Adresy URL wbudowanego serwera internetowego. Drukarka może mieć kilka adresów URL.

   Drukarka HP jest w trybie offline lub nie odpowiada (Windows, macOS) (14)

 3. Na komputerze podłączonym do tej samej sieci otwórz przeglądarkę internetową, wpisz jeden z adresów URL w polu adresu, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć wbudowany serwer internetowy drukarki. Jeżeli serwer EWS nie wyświetli się, spróbuj użyć innej przeglądarki internetowej.

 4. Na stronie serwera EWS kliknij kartę Sieć lub Połączenia sieciowe, otwórz opcję menu Komunikacja bezprzewodowa, a następnie kliknij opcję Konfiguracja IPv4.

 5. Wybierz pozycję Ręczny adres IP, a następnie wprowadź informacje o drukarce.

  Drukarka HP jest w trybie offline lub nie odpowiada (Windows, macOS) (15)

  • W celu automatycznego wypełnienia wszystkich pól kliknij Sugeruj ręczny adres IP, a następnie upewnij się, że pola Ręczny adres IP, Ręczna maska podsieci i Ręczna brama domyślna są zgodne z informacjami o drukarce na stronie konfiguracji sieci.

  • Jeżeli opcja Sugeruj ręczny adres IP nie jest dostępna, wpisz informacje ze strony konfiguracji sieci w polach Adres IP, Maska podsieci i Brama domyślna.

 6. Kliknij przycisk Zastosuj, anastępnie poczekaj na potwierdzenie zmian.

Utwórz port TCP/IP w systemie Windows (tylko komunikacja bezprzewodowa)

W systemie Windows dodaj port drukarki, który jest zgodny z adresem IP drukarki.

 1. Wydrukuj raport Wyniki testu sieci bezprzewodowej lub Konfiguracja sieci.

  • Większość drukarek zmenu na panelu sterowania: Otwórz menu Komunikacja bezprzewodowa lub Ustawienia sieciowe i wybierz opcję Test sieci bezprzewodowej.

  • Większość drukarek bezmenu w panelu sterowania: Naciśnij przycisk Komunikacja bezprzewodowaDrukarka HP jest w trybie offline lub nie odpowiada (Windows, macOS) (16) lub Kopiuj i przytrzymaj go przez 10 sekund, aż kontrolka Gotowa zacznie migać.

  Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące drukarki, przejdź do witryny Obsługa klienta HP, wprowadź model drukarki, a następnie wyszukaj stronę autotestu w celu znalezienia dokumentu na temat drukowania raportów.

 2. Na stronie konfiguracji sieci odszukaj adres IP drukarki.

 3. W systemie Windows odnajdź i otwórz okno Drukarki i skanery.

 4. Kliknij nazwę drukarki, a następnie wybierz pozycję Zarządzaj.

 5. Kliknij Właściwości drukarki.

 6. Na karcie Porty kliknij przycisk Dodaj port.

 7. Zaznacz opcję Standardowy port TCP/IP, anastępnie kliknij przycisk Nowy port.

  Drukarka HP jest w trybie offline lub nie odpowiada (Windows, macOS) (17)

 8. Wpisz adres IP drukarki, a następnie kliknij Dalej.

 9. Wybierz z listy nowy standardowy port TCP/IP, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga:

  Na liście urządzeń może się wyświetlić druga drukarka. Nie usuwaj ani nie odinstalowuj żadnej drukarki.

Rozwiązywanie problemów z połączeniem drukarki

Zidentyfikuj i rozwiąż problemy z połączeniem drukarki.

Rozwiązywanie problemów z połączeniem drukarki przez USB

Sprawdź, czy przewód USB nie jest uszkodzony i czy ma zalecaną długość, a następnie ponownie uruchom drukarkę i komputer.

 1. Wyłącz komputer i drukarkę.

 2. Odłącz przewód USB od komputera i drukarki, a następnie sprawdź przewód.

  • Jeżeli przewód jest uszkodzony lub dłuższy niż 3 metry, wymień go.

  • Jeśli przewód nie jest uszkodzony ijest krótszy niż 3 metry, podłącz go do innego portu USB komputera. Port powinien być zgodny ze standardem USB 2.0 lub wyższym. Jeśli korzystasz z koncentratora USB lub stacji dokującej, podłącz przewód bezpośrednio do komputera.

 3. Podłącz przewód do drukarki.

 4. Włącz komputer i poczekaj na zakończenie procesu rozruchu.

 5. Włącz drukarkę, a następnie dodaj drukarkę (Mac) lub poczekaj, aż komputer zainstaluje nowe urządzenie (Windows).

Rozwiązywanie problemów z połączeniem bezprzewodowym drukarki

Jeżeli drukarka nie jest wykrywana podczas instalacji oprogramowania lub gdy zadania drukowania bezprzewodowego nie powiodą się, sprawdź problemy z siecią i wymagania dotyczące konfiguracji.

 • Słabe połączenie sieciowe: Umieść drukarkę i komputer lub urządzenie przenośne bliżej routera bezprzewodowego, a następnie sprawdź, czy jakość sygnału jest lepsza. Spróbuj otworzyć stronę internetową, aby sprawdzić, czy połączenie z Internetem działa prawidłowo. Jeżeli połączenie Wi-Fi jest wolne lub niestabilne, uruchom router ponownie. Odłącz przewód zasilający i odczekaj 15 sekund, a następnie ponownie podłącz przewód.

 • Drukarka jest wyłączona lub jest w trybie uśpienia: Dotknij panelu sterowania lub naciśnij przycisk zasilania, aby wybudzić drukarkę iprzełączyć ją w stan gotowości. Czasami drukarka może wskazywać stan offline, nawet gdy urządzenie jest gotowe.

 • Sprawdź stan połączenia drukarki: Upewnij się, że funkcja komunikacji bezprzewodowej jest włączona iże drukarka jest podłączona do tej samej sieci co komputer lub urządzenie przenośne. Jeżeli obok ikony sieci bezprzewodowej lub przycisku Drukarka HP jest w trybie offline lub nie odpowiada (Windows, macOS) (18) jest wskaźnik, upewnij się, że się świeci. Jeżeli wskaźnik nie świeci lub miga, oznacza to, że drukarka jest odłączona od sieci.

 • Ponownie podłącz drukarkę do sieci: Umieść drukarkę w zasięgu sygnału routera Wi-Fi, a następnie podłącz ją do sieci.

  • Drukarki z dotykowym panelem sterowania: Otwórz menu Konfiguracja, Sieć lub Komunikacja bezprzewodowa, wybierz pozycję Kreator konfiguracji komunikacji bezprzewodowej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wybrać nazwę sieci oraz wprowadzić hasło.

  • Drukarki bez dotykowego panelu sterowania: Naciśnij i przytrzymaj przycisk Komunikacja bezprzewodowaDrukarka HP jest w trybie offline lub nie odpowiada (Windows, macOS) (19) przez pięć sekund lub do momentu, aż wskaźnik komunikacji bezprzewodowej zacznie migać. W ciągu dwóch minut naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS na routerze, do momentu rozpoczęcia się procesu łączenia. Wskaźnik komunikacji bezprzewodowej drukarki przestanie migać po nawiązaniu połączenia.

  • Drukarki HP DeskJet 6000 i 6400, ENVY 6000 i 6400 oraz Tango: Naciśnij i przytrzymaj przez pięć sekund przycisk Wi-FiDrukarka HP jest w trybie offline lub nie odpowiada (Windows, macOS) (20) i przycisk zasilania z tyłu drukarki, aż błękitny pasek zacznie migać. W ciągu dwóch minut naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS na routerze do momentu rozpoczęcia się procesu łączenia. Wskaźnik komunikacji bezprzewodowej przestanie migać po nawiązaniu połączenia.

 • Uruchom urządzenia ponownie: Ponownie uruchom drukarkę i komputer luburządzenie przenośne, aby usunąć ewentualne błędy.

 • Wydrukuj raport z testu komunikacji bezprzewodowej: Znajdź model swojej drukarki na stronie internetowej Centrum obsługi klienta HP, a następnie wyszukaj Drukowanie stron autotestu, aby znaleźć dokument na temat sposobu drukowania i oceny raportu.

 • Włącz tryb konfiguracji Wi-Fi: Po pierwszym włączeniu drukarki zostaje ona tymczasowo umieszczona w trybie konfiguracji Wi-Fi, dzięki czemu będzie można ją wykryć podczas konfiguracji. Użyj panelu sterowania drukarki, aby przywrócić tryb konfiguracji Wi-Fi, a następnie ponownie skonfiguruj drukarkę. Więcej informacji można znaleźć wdokumencie Przywracanie trybu konfiguracji Wi-Fi na drukarce HP.

 • Włącz funkcję Bluetooth w konfiguracji aplikacji HP Smart: Włącz funkcję Bluetooth na komputerze lub urządzeniu przenośnym, aby aplikacja HP Smart mogła wykryć drukarkę podczas konfiguracji.

 • Funkcja izolacji sieci bezprzewodowej może powodować wyświetlanie drukarki wtrybie offline. Aby uzyskać więcej, skontaktuj się zproducentem routera.

Rozwiązywanie problemów z przewodowym połączeniem sieciowym

Upewnij się, że korzystasz z nieuszkodzonego kabla sieciowego Ethernet, sprawdź, czy w pobliżu portu Ethernet drukarki świeci się zielona kontrolka, a następnie wydrukuj raport celem sprawdzenia połączenia.

 1. Wyłącz drukarkę, anastępnie odłącz kabel sieciowy Ethernet od routera i drukarki.

 2. Sprawdź kabel pod kątem uszkodzeń, a następnie sprawdź, czy jest to kabel sieciowy Ethernet, a nie kabel telefoniczny.

  Uwaga:

  Kable sieciowe Ethernet i kable telefoniczne wyglądają podobnie, lecz kable sieciowe Ethernet zwykle są większe i mają na końcu osiem widocznych przewodów.

 3. Podłącz ponownie kabel do innego portu Ethernet lub LAN routera, a następnie podłącz drugi koniec do portu Ethernet drukarkiDrukarka HP jest w trybie offline lub nie odpowiada (Windows, macOS) (21).

 4. Włącz drukarkę.

 5. Aby upewnić się, że połączenie zostało nawiązane, sprawdź kontrolki portu Ethernet drukarki. Dioda zielona powinna świecić się światłem ciągłym, a pomarańczowa migać.

 6. Wydrukuj raport Wyniki testu sieci bezprzewodowej lub Konfiguracja sieci.

  • Większość drukarek zmenu na panelu sterowania: Otwórz menu Komunikacja bezprzewodowa lub Ustawienia sieciowe i wybierz opcję Test sieci bezprzewodowej.

  • Większość drukarek bezmenu w panelu sterowania: Naciśnij przycisk Komunikacja bezprzewodowaDrukarka HP jest w trybie offline lub nie odpowiada (Windows, macOS) (22) lub Kopiuj i przytrzymaj go przez 10 sekund, aż kontrolka Gotowa zacznie migać.

  Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące drukarki, przejdź do witryny Obsługa klienta HP, wprowadź model drukarki, a następnie wyszukaj stronę autotestu w celu znalezienia dokumentu na temat drukowania raportów.

 7. Upewnij się, że stan sieci to Gotowa lub postępuj zgodnie z instrukcjami, aby rozwiązać problemy z siecią wskazane w raporcie.

  Drukarka HP jest w trybie offline lub nie odpowiada (Windows, macOS) (23)

Rozwiązywanie problemów z drukarką w trybie offline (macOS)

Rozwiązywanie problemów ze stanem „drukarka w trybie offline” za pomocą komputera Mac.

Uruchom funkcję Diagnozuj i napraw z aplikacji HP Smart (Windows, macOS)

Uruchom narzędzie Diagnozuj inapraw waplikacji HP Smart dla systemu Windows i macOS.

 1. Otwórz aplikację HP Smart, a następnie kliknij ikonę Diagnozuj i naprawDrukarka HP jest w trybie offline lub nie odpowiada (Windows, macOS) (24) (Windows) lub Diagnozuj i napraw w menu rozwijanym Drukarki (macOS).

  Jeśli nie masz aplikacji HP Smart, pobierz ją ze strony HP Smart - sklep Microsoft (w języku angielskim) lub HP Smart - sklep Mac App Store (w języku angielskim).

  Lokalizacja ikony Diagnozuj i napraw w lewym dolnym rogu (Windows) i z listy rozwijanej Drukarki na górnym pasku menu (macOS)

  Drukarka HP jest w trybie offline lub nie odpowiada (Windows, macOS) (25)

 2. Kliknij przycisk Start, anastępnie poczekaj na zakończenie analizy. Nie zamykaj programu HP Smart, gdy uruchomione jest narzędzie do rozwiązywania problemów.

  Drukarka HP jest w trybie offline lub nie odpowiada (Windows, macOS) (26)

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie wyników diagnostyki, aby rozwiązać wykryte problemy.

  Drukarka HP jest w trybie offline lub nie odpowiada (Windows, macOS) (27)

Ponownie dodaj drukarkę

Usuń, a następnie dodaj ponownie drukarkę do kolejki wydruku, aby usunąć wszelkie stany błędów.

 1. Kliknij ikonę SpotlightDrukarka HP jest w trybie offline lub nie odpowiada (Windows, macOS) (28), a następnie wyszukaj i otwórz Drukarki i skanery.

 2. Kliknij nazwę drukarki, kliknij opcję Usuń drukarkę lub przycisk UsuńDrukarka HP jest w trybie offline lub nie odpowiada (Windows, macOS) (29), a następnie po wyświetleniu monitu kliknij polecenie Usuń drukarkę lub Odłącz drukarkę.

  Drukarka HP jest w trybie offline lub nie odpowiada (Windows, macOS) (30)

 3. Kliknij przycisk Dodaj drukarkę, skaner lub faks lub DodajDrukarka HP jest w trybie offline lub nie odpowiada (Windows, macOS) (31), wybierz drukarkę z listy, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

Resetowanie systemu drukowania (macOS)

Zresetowanie systemu drukowania na komputerze Mac może rozwiązać takie problemy, jak zablokowanie zadań drukowania w kolejce, problemy z połączeniem i niekompletne konfiguracje sterownika.

Uwaga:

Zresetowanie systemu drukowania usuwa wszystkie drukarki i skanery firm HP i innych firm, a także kasuje wszystkie zadania drukowania i zapisane ustawienia drukowania. Po zakończeniu resetowania należy ponownie skonfigurować wszystkie drukarki i skanery.

Drukarka HP jest w trybie offline lub nie odpowiada (Windows, macOS) (32)

 1. Kliknij ikonę SpotlightDrukarka HP jest w trybie offline lub nie odpowiada (Windows, macOS) (33), anastępnie wyszukaj i otwórz Drukarki iskanery.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy lub kliknij z naciśniętym klawiszem Control na liście Drukarki, a następnie wybierz polecenie Zresetuj system drukowania, aby zakończyć resetowanie.

  Drukarka HP jest w trybie offline lub nie odpowiada (Windows, macOS) (34)

 3. Ponownie uruchom drukarkę.

 4. Kliknij przycisk Dodaj drukarkę, skaner lub faks lub DodajDrukarka HP jest w trybie offline lub nie odpowiada (Windows, macOS) (35), wybierz drukarkę z listy, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

Ręczne tworzenie połączenia IP

Skorzystaj z informacji na stronie konfiguracji sieci, aby skonfigurować ręczny adres IP drukarki, a następnie użyj go do połączenia z komputerem Mac.

 1. Wydrukuj raport Wyniki testu sieci bezprzewodowej lub Konfiguracja sieci.

  • Większość drukarek zmenu na panelu sterowania: Otwórz menu Komunikacja bezprzewodowa lub Ustawienia sieciowe i wybierz opcję Test sieci bezprzewodowej.

  • Większość drukarek bezmenu w panelu sterowania: Naciśnij przycisk Komunikacja bezprzewodowaDrukarka HP jest w trybie offline lub nie odpowiada (Windows, macOS) (36) lub Kopiuj i przytrzymaj go przez 10 sekund, aż kontrolka Gotowa zacznie migać.

  Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące drukarki, przejdź do witryny Obsługa klienta HP, wprowadź model drukarki, a następnie wyszukaj stronę autotestu w celu znalezienia dokumentu na temat drukowania raportów.

 2. Na stronie konfiguracji sieci odszukaj stan sieci bezprzewodowej, adres IP, maskę podsieci, bramę domyślną i adres URL.

  • Wobszarze Sieć bezprzewodowa 802.11 wpolu Status powinna być wartość Połączono.

   Drukarka HP jest w trybie offline lub nie odpowiada (Windows, macOS) (37)

  • W obszarze Sieć bezprzewodowa 802.11 znajdź adres IP drukarki, maskę podsieci i bramę domyślną. Jeżeli numery dla protokołów IPv4 i IPv6 są różne, potrzebny będzie tylko numer IPv4.

   Drukarka HP jest w trybie offline lub nie odpowiada (Windows, macOS) (38)

  • W obszarze Informacje ogólne znajdź pozycję Adresy URL wbudowanego serwera internetowego. Drukarka może mieć kilka adresów URL.

   Drukarka HP jest w trybie offline lub nie odpowiada (Windows, macOS) (39)

 3. Na komputerze Mac otwórz przeglądarkę internetową, wpisz jeden z adresów URL w polu adresu, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć wbudowany serwer internetowy (EWS).

 4. Na stronie serwera EWS kliknij kartę Sieć lub Połączenia sieciowe, otwórz opcję menu Komunikacja bezprzewodowa, a następnie kliknij opcję Konfiguracja IPv4.

 5. Wybierz pozycję Ręczny adres IP, a następnie wprowadź informacje o drukarce.

  Drukarka HP jest w trybie offline lub nie odpowiada (Windows, macOS) (40)

  • W celu automatycznego wypełnienia wszystkich pól kliknij Sugeruj ręczny adres IP, a następnie upewnij się, że pola Ręczny adres IP, Ręczna maska podsieci i Ręczna brama domyślna są zgodne z informacjami o drukarce na stronie konfiguracji sieci.

  • Jeżeli opcja Sugeruj ręczny adres IP nie jest dostępna, wpisz informacje ze strony konfiguracji sieci w polach Adres IP, Maska podsieci i Brama domyślna.

 6. Kliknij Zastosuj, aby zapisać ustawienia ręcznego adresu IP.

 7. Na pasku menu głównego kliknij ikonę SpotlightDrukarka HP jest w trybie offline lub nie odpowiada (Windows, macOS) (41), a następnie wyszukaj i otwórz Drukarki i skanery.

 8. Kliknij przycisk Dodaj drukarkę, skaner lub faks lub DodajDrukarka HP jest w trybie offline lub nie odpowiada (Windows, macOS) (42).

 9. W oknie Dodaj drukarkę kliknij ikonę IPDrukarka HP jest w trybie offline lub nie odpowiada (Windows, macOS) (43).

 10. W polu Adres wpisz ręczny adres IP drukarki, a następnie wybierz opcję AirPrint z menu rozwijanego Protokół.

  Drukarka HP jest w trybie offline lub nie odpowiada (Windows, macOS) (44)

 11. Poczekaj, aż komputer Mac połączy się z drukarką.

 12. W polu Nazwa wprowadź nazwę drukarki – łatwą do rozpoznania, ale taką,by nieumożliwiała identyfikacji użytkownika, aby chronić swoją prywatność.

 13. Kliknij przycisk Dodaj, aby dokończyć konfigurację.

Rozwiązywanie problemów z połączeniem drukarki

Zidentyfikuj i rozwiąż problemy z połączeniem drukarki.

Rozwiązywanie problemów z połączeniem drukarki przez USB

Sprawdź, czy przewód USB nie jest uszkodzony i czy ma zalecaną długość, a następnie ponownie uruchom drukarkę i komputer.

 1. Wyłącz komputer i drukarkę.

 2. Odłącz przewód USB od komputera i drukarki, a następnie sprawdź przewód.

  • Jeżeli przewód jest uszkodzony lub dłuższy niż 3 metry, wymień go.

  • Jeśli przewód nie jest uszkodzony ijest krótszy niż 3 metry, podłącz go do innego portu USB komputera. Port powinien być zgodny ze standardem USB 2.0 lub wyższym. Jeśli korzystasz z koncentratora USB lub stacji dokującej, podłącz przewód bezpośrednio do komputera.

 3. Podłącz przewód do drukarki.

 4. Włącz komputer i poczekaj na zakończenie procesu rozruchu.

 5. Włącz drukarkę, a następnie dodaj drukarkę (Mac) lub poczekaj, aż komputer zainstaluje nowe urządzenie (Windows).

Rozwiązywanie problemów z połączeniem bezprzewodowym drukarki

Jeżeli drukarka nie jest wykrywana podczas instalacji oprogramowania lub gdy zadania drukowania bezprzewodowego nie powiodą się, sprawdź problemy z siecią i wymagania dotyczące konfiguracji.

 • Słabe połączenie sieciowe: Umieść drukarkę i komputer lub urządzenie przenośne bliżej routera bezprzewodowego, a następnie sprawdź, czy jakość sygnału jest lepsza. Spróbuj otworzyć stronę internetową, aby sprawdzić, czy połączenie z Internetem działa prawidłowo. Jeżeli połączenie Wi-Fi jest wolne lub niestabilne, uruchom router ponownie. Odłącz przewód zasilający i odczekaj 15 sekund, a następnie ponownie podłącz przewód.

 • Drukarka jest wyłączona lub jest w trybie uśpienia: Dotknij panelu sterowania lub naciśnij przycisk zasilania, aby wybudzić drukarkę iprzełączyć ją w stan gotowości. Czasami drukarka może wskazywać stan offline, nawet gdy urządzenie jest gotowe.

 • Sprawdź stan połączenia drukarki: Upewnij się, że funkcja komunikacji bezprzewodowej jest włączona iże drukarka jest podłączona do tej samej sieci co komputer lub urządzenie przenośne. Jeżeli obok ikony sieci bezprzewodowej lub przycisku Drukarka HP jest w trybie offline lub nie odpowiada (Windows, macOS) (45) jest wskaźnik, upewnij się, że się świeci. Jeżeli wskaźnik nie świeci lub miga, oznacza to, że drukarka jest odłączona od sieci.

 • Ponownie podłącz drukarkę do sieci: Umieść drukarkę w zasięgu sygnału routera Wi-Fi, a następnie podłącz ją do sieci.

  • Drukarki z dotykowym panelem sterowania: Otwórz menu Konfiguracja, Sieć lub Komunikacja bezprzewodowa, wybierz pozycję Kreator konfiguracji komunikacji bezprzewodowej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wybrać nazwę sieci oraz wprowadzić hasło.

  • Drukarki bez dotykowego panelu sterowania: Naciśnij i przytrzymaj przycisk Komunikacja bezprzewodowaDrukarka HP jest w trybie offline lub nie odpowiada (Windows, macOS) (46) przez pięć sekund lub do momentu, aż wskaźnik komunikacji bezprzewodowej zacznie migać. W ciągu dwóch minut naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS na routerze, do momentu rozpoczęcia się procesu łączenia. Wskaźnik komunikacji bezprzewodowej drukarki przestanie migać po nawiązaniu połączenia.

  • Drukarki HP DeskJet 6000 i 6400, ENVY 6000 i 6400 oraz Tango: Naciśnij i przytrzymaj przez pięć sekund przycisk Wi-FiDrukarka HP jest w trybie offline lub nie odpowiada (Windows, macOS) (47) i przycisk zasilania z tyłu drukarki, aż błękitny pasek zacznie migać. W ciągu dwóch minut naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS na routerze do momentu rozpoczęcia się procesu łączenia. Wskaźnik komunikacji bezprzewodowej przestanie migać po nawiązaniu połączenia.

 • Uruchom urządzenia ponownie: Ponownie uruchom drukarkę i komputer luburządzenie przenośne, aby usunąć ewentualne błędy.

 • Wydrukuj raport z testu komunikacji bezprzewodowej: Znajdź model swojej drukarki na stronie internetowej Centrum obsługi klienta HP, a następnie wyszukaj Drukowanie stron autotestu, aby znaleźć dokument na temat sposobu drukowania i oceny raportu.

 • Włącz tryb konfiguracji Wi-Fi: Po pierwszym włączeniu drukarki zostaje ona tymczasowo umieszczona w trybie konfiguracji Wi-Fi, dzięki czemu będzie można ją wykryć podczas konfiguracji. Użyj panelu sterowania drukarki, aby przywrócić tryb konfiguracji Wi-Fi, a następnie ponownie skonfiguruj drukarkę. Więcej informacji można znaleźć wdokumencie Przywracanie trybu konfiguracji Wi-Fi na drukarce HP.

 • Włącz funkcję Bluetooth w konfiguracji aplikacji HP Smart: Włącz funkcję Bluetooth na komputerze lub urządzeniu przenośnym, aby aplikacja HP Smart mogła wykryć drukarkę podczas konfiguracji.

 • Funkcja izolacji sieci bezprzewodowej może powodować wyświetlanie drukarki wtrybie offline. Aby uzyskać więcej, skontaktuj się zproducentem routera.

Rozwiązywanie problemów z przewodowym połączeniem sieciowym

Upewnij się, że korzystasz z nieuszkodzonego kabla sieciowego Ethernet, sprawdź, czy w pobliżu portu Ethernet drukarki świeci się zielona kontrolka, a następnie wydrukuj raport celem sprawdzenia połączenia.

 1. Wyłącz drukarkę, anastępnie odłącz kabel sieciowy Ethernet od routera i drukarki.

 2. Sprawdź kabel pod kątem uszkodzeń, a następnie sprawdź, czy jest to kabel sieciowy Ethernet, a nie kabel telefoniczny.

  Uwaga:

  Kable sieciowe Ethernet i kable telefoniczne wyglądają podobnie, lecz kable sieciowe Ethernet zwykle są większe i mają na końcu osiem widocznych przewodów.

 3. Podłącz ponownie kabel do innego portu Ethernet lub LAN routera, a następnie podłącz drugi koniec do portu Ethernet drukarkiDrukarka HP jest w trybie offline lub nie odpowiada (Windows, macOS) (48).

 4. Włącz drukarkę.

 5. Aby upewnić się, że połączenie zostało nawiązane, sprawdź kontrolki portu Ethernet drukarki. Dioda zielona powinna świecić się światłem ciągłym, a pomarańczowa migać.

 6. Wydrukuj raport Wyniki testu sieci bezprzewodowej lub Konfiguracja sieci.

  • Większość drukarek zmenu na panelu sterowania: Otwórz menu Komunikacja bezprzewodowa lub Ustawienia sieciowe i wybierz opcję Test sieci bezprzewodowej.

  • Większość drukarek bezmenu w panelu sterowania: Naciśnij przycisk Komunikacja bezprzewodowaDrukarka HP jest w trybie offline lub nie odpowiada (Windows, macOS) (49) lub Kopiuj i przytrzymaj go przez 10 sekund, aż kontrolka Gotowa zacznie migać.

  Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące drukarki, przejdź do witryny Obsługa klienta HP, wprowadź model drukarki, a następnie wyszukaj stronę autotestu w celu znalezienia dokumentu na temat drukowania raportów.

 7. Upewnij się, że stan sieci to Gotowa lub postępuj zgodnie z instrukcjami, aby rozwiązać problemy z siecią wskazane w raporcie.

  Drukarka HP jest w trybie offline lub nie odpowiada (Windows, macOS) (50)

");$('#embeddedIframe32255').css({'width' : '800px', 'height' : 'auto'});});$(window).on("load", function(){$(".table-responsive").addClass("enableScrollOnOverflow");$("img.docImage").addClass("img-responsive");$("img.docImage").css("max-width","100%");// $(".section.expandable").prev(":not(.section.expandable)+.section.expandable").find(".expandableHeading").css("border-top", "1px solid #ccc");$(".callout").closest("ol").addClass("calloutList");$('#embeddedIframe32255').css({'width' : '800px', 'height' : 'auto'});//ALM 3290 - changes startvar checkLC = getCCLC();if(checkLC === 'zh'){var anchorList = document.querySelectorAll('.content-link a'); //Select all anchor tag with specific classnamevar modifyAnchorList = Array.prototype.slice.call(anchorList); //Converting nodelist to arraymodifyAnchorList.forEach(function(element) {if (element.href.indexOf("zh-hans") > -1 || element.href.indexOf("zh-hant") > -1) { element.href = element.href.replace(/zh-hans/g, "zh").replace(/zh-hant/g, "zh"); //replacing zh-hans and zh-hant with zh}});}//ALM 3290 - changes end});

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kerri Lueilwitz

Last Updated: 04/16/2023

Views: 5607

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kerri Lueilwitz

Birthday: 1992-10-31

Address: Suite 878 3699 Chantelle Roads, Colebury, NC 68599

Phone: +6111989609516

Job: Chief Farming Manager

Hobby: Mycology, Stone skipping, Dowsing, Whittling, Taxidermy, Sand art, Roller skating

Introduction: My name is Kerri Lueilwitz, I am a courageous, gentle, quaint, thankful, outstanding, brave, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.