Drukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (2023)

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania${title}Trwa ładowanie...

Podczas konfiguracji drukarki HP drukarka nie jest wykrywana przez aplikację HP Smart lub system operacyjny. Aby zakończyć konfigurację, upewnij się, że oprogramowanie jest aktualne, apołączenie między urządzeniem a drukarką działa.

Nie znaleziono drukarki lub nie ma jej na liście w aplikacji HP Smart

Rozwiązywanie problemów, gdy drukarka nie jest wykrywana na komputerze lub urządzeniu przenośnym podczas wstępnej konfiguracji za pomocą aplikacji HP Smart.

Konfiguracja połączenia Wi-Fi

Jeżeli drukarka bezprzewodowa nie zostanie wykryta podczas konfiguracji za pomocą aplikacji HPSmart, sprawdź problemy z siecią iprzejrzyj wymagania konfiguracyjne.

Wykonaj poniższe zadania w podanej kolejności. Po wykonaniu każdego zadania wróć do konfiguracji, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

 1. Ponownie uruchom drukarkę i komputer luburządzenie przenośne, aby usunąć ewentualne błędy.

 2. Przywróć tryb konfiguracji Wi-Fi.

  • Większość drukarek z ekranem dotykowym lub menu: Otwórz menu Komunikacja bezprzewodowaDrukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (1) lub KonfiguracjaDrukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (2), wybierz pozycje Konfiguracja sieci lub Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Przywróć ustawienia sieci.

  • Drukarki bez ekranu dotykowego lub menu: Przejdź do dokumentu Przywracanie trybu konfiguracji Wi-Fi drukarki HP, aby przywrócić ustawienia domyślne, naciskając przyciski drukarki.

 3. Na komputerze lub urządzeniu przenośnym otwórz listę dostępnych sieci.

  • Jeśli połączona sieć nie jest siecią użytkownika, rozłącz się z siecią i ponownie połącz się z normalną siecią Wi-Fi. Niełącz się bezpośrednio zsiecią Wi-Fi drukarki onazwie DIRECT-xx-HP [nazwa modelu drukarki].

   Uwaga:

   Nie można nawiązać połączenia z drukarką za pośrednictwem sieci publicznych lub sieci gościa, które umożliwiają logowanie zkonta gościa. Tego rodzaju sieci są używane wszkołach, hotelach lub kawiarniach.

  • Jeżeli stan sieci oznacza brak połączenia, połącz się z siecią i ponownie sprawdź stan. Gdy urządzenie jest połączone, obok nazwy sieci wyświetlany jest znacznik wyboru lub status połączenia.

 4. Włącz dodatkowe połączenia na komputerze lub urządzeniu przenośnym.

  • Włącz funkcję Wi-Fi (tylko komputery): Włącz sieć Wi-Fi, nawet jeśli komputer jest podłączony do sieci Ethernet. Jeśli sieć Wi-Fi nie włączy się podczas korzystania z połączenia przewodowego, odłącz tymczasowo kabel Ethernet, aby ją włączyć.

   Drukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (3)

  • Włącz funkcję Bluetooth: Aplikacja HP Smart wykorzystuje połączenie Bluetooth do wykrywania drukarki podczas konfiguracji.

   Drukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (4)

  • Włącz ustawienia lokalne (tylko urządzenia przenośne): Po zainstalowaniu aplikacji HP Smart dla systemów iOS i Android włącz usługę lokalizacji wustawieniach urządzenia, aby zezwolić aplikacji na korzystanie zusług lokalizacji ifunkcji Bluetooth.

   Drukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (5)

 5. Ustaw drukarkę ikomputer lub urządzenie przenośne w odległości ośmiu metrów od routera lub wzmacniacza zasięgu, a następnie sprawdź stan połączenia.

  • Połączenie drukarki: Jeśli wskaźnik komunikacji bezprzewodowej lub ikona Drukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (6) świecą światłem ciągłym na niebiesko, oznacza to, że drukarka jest podłączona do sieci. Jeżeli wskaźnik nie świeci lub miga, oznacza to, że drukarka nie jest połączona zsiecią.

  • Połączenie z komputerem lub urządzeniem przenośnym: Sprawdź moc sygnału sieci. Jeżeli ikona sieci bezprzewodowej wskazuje słabą siłę sygnału Drukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (7), zbliż urządzenie do routera lub wzmacniacza sygnału, aż pojawi się silny sygnał Drukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (8). Ściany, regały metalowe i urządzenia elektroniczne, które emitują sygnały radiowe, mogą osłabiać sygnał komunikacji bezprzewodowej.

 6. Zainstaluj ponownie aplikację HP Smart ze sklepu zaplikacjami, anastępnie ponownie dodaj drukarkę.

 7. Otwórz witrynę, aby upewnić się, że usługa internetowa działa. Jeśli strona wczytuje się wolno lub wczytywanie jest przerywane, ponownie uruchom router. W razie potrzeby skontaktuj się ze swoim dostawcą usług internetowych, aby sprawdzić, czy usługa jest niedostępna.

Konfiguracja połączenia z siecią przewodową

Jeżeli drukarka przewodowa (Ethernet) nie zostanie wykryta podczas konfiguracji za pomocą aplikacji HPSmart, sprawdź problemy z siecią iprzejrzyj wymagania konfiguracyjne.

Wykonaj poniższe zadania w podanej kolejności. Po wykonaniu każdego zadania wróć do konfiguracji, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

 1. Odłącz kabel Ethernet od routera idrukarki. Sprawdź kabel pod kątem uszkodzeń, a następnie sprawdź, czy jest to kabel sieciowy Ethernet, a nie kabel telefoniczny.

  Uwaga:

  Kable sieciowe Ethernet i kable telefoniczne wyglądają podobnie, lecz kable sieciowe Ethernet zwykle są większe i mają na końcu osiem widocznych przewodów.

 2. Podłącz ponownie kabel do innego portu Ethernet lub LAN routera, a następnie podłącz drugi koniec do portu Ethernet drukarki Drukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (9). Sprawdź wskaźniki portu Ethernet. Gdy połączenie jest nawiązane, zielony wskaźnik świeci światłem ciągłym, apomarańczowy wskaźnik aktywności miga.

  Uwaga:

  Niektóre drukarki mogą nie nawiązać połączenia natychmiast. Poczekaj, aż ikona Ethernet Drukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (10) lub ikona sieci Wi-Fi Drukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (11) iwskaźnik zaświecą światłem ciągłym napanelu sterowania drukarki.

 3. Na komputerze lub urządzeniu przenośnym otwórz listę dostępnych sieci.

  • Jeśli połączona sieć nie jest siecią użytkownika, rozłącz się z siecią i ponownie połącz się ze swoją siecią. Niełącz się bezpośrednio zsiecią Wi-Fi drukarki onazwie DIRECT-xx-HP [nazwa modelu drukarki].

   Uwaga:

   Nie można nawiązać połączenia z drukarką za pośrednictwem sieci publicznych lub sieci gościa, które umożliwiają logowanie zkonta gościa. Tego rodzaju sieci są używane wszkołach, hotelach lub kawiarniach.

  • Jeżeli stan sieci oznacza brak połączenia, połącz się z siecią i ponownie sprawdź stan. Gdy urządzenie jest połączone, obok nazwy sieci wyświetlany jest znacznik wyboru lub status połączenia.

 4. Znajdź adres IP drukarki.

  • Aplikacja HP Smart (Windows, Mac): Otwórz aplikację, kliknij drukarkę, a następnie kliknij kafelek Ustawienia drukarki, aby znaleźć adres IP.

   Drukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (12)

  • Aplikacja HP Smart (Android, iOS): Otwórz aplikację, wybierz drukarkę, a następnie wybierz opcję Informacje o drukarce lub Informacje o sieci, aby znaleźć adres IP.

   Drukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (13)

  • Większość drukarek z ekranem dotykowym lub menu: Otwórz menu Podsumowanie sieci bezprzewodowej lub Ustawienia sieci, aby znaleźć adres IP.

   Drukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (14)

  • Drukarki bez ekranu dotykowego lub menu: Wydrukuj stronę informacyjną lub raport sieci bezprzewodowej, naciskając kombinację przycisków dla drukarki. Adres IP jest na wydruku.

 5. Wróć doaplikacji HP Smart i wybierz pozycję Dodaj za pomocą adresu IP, aby ręcznie dodać drukarkę do aplikacji.

 6. Zainstaluj ponownie aplikację HP Smart ze sklepu zaplikacjami, anastępnie ponownie dodaj drukarkę.

 7. Otwórz witrynę, aby upewnić się, że usługa internetowa działa. Jeśli strona wczytuje się wolno lub wczytywanie jest przerywane, ponownie uruchom router. W razie potrzeby skontaktuj się ze swoim dostawcą usług internetowych, aby sprawdzić, czy usługa jest niedostępna.

Konfigurowanie połączenia USB (Windows)

Jeżeli wtrakcie konfiguracji drukarka USB niezostanie znaleziona przez aplikację HP Smart, upewnij się, żesystem Windows jest aktualny, sprawdź połączenie USB iponownie zainstaluj aplikację.

Uwaga:

Drukarki HP+ lub drukarki objętej programem niemożna zarejestrować wusłudze HP Smart Advance ani Instant Ink, gdy korzysta zpołączenia USB. Użyj aplikacji HP Smart, aby skonfigurować drukarkę przezpołączenie Wi-Fi lub Ethernet w celu uzyskania dostępu dozaawansowanych funkcji. Przejdź do dokumentu Konfiguracja drukarki HP (aplikacja HP Smart) wcelu uzyskania informacji.

Sprawdzanie dostępności aktualizacji systemu Windows

Zainstaluj wszystkie nowe lub opcjonalne aktualizacje systemu Windows.

Drukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (15)

 1. W systemie Windows wyszukaj i otwórz Sprawdź dostępność aktualizacji, a następnie kliknij pozycję Sprawdź dostępność aktualizacji, jeśli nie zostanie ona uruchomiona automatycznie.

  • Jeżeli system Windows znajdzie nowe aktualizacje, zaczekaj, aż komputer automatycznie je pobierze i zainstaluje.

  • Jeżeli system Windows nie znajdzie żadnych nowych aktualizacji, wykonaj poniższe czynności.

 2. Wsystemie Windows wyszukaj iotwórz Aktualizacje opcjonalne, zaznacz aktualizacje opcjonalne, które chcesz zainstalować, anastępnie kliknij pozycję Pobierz izainstaluj.

 3. Powyświetleniu monitu ponownie uruchom komputer, aby zakończyć instalowanie aktualizacji.

Sprawdzanie połączenia USB (Windows)

Jeżeli drukarka USB nie zostanie znaleziona podczas konfiguracji waplikacji HPSmart, sprawdź przewód USB pod kątem uszkodzeń iczy jest prawidłowo podłączony dokomputera.

 1. Odłącz przewód USB od drukarki i komputera.

 2. Sprawdź, czyprzewód maconajwyżej trzy metry długości iniejest uszkodzony, np. przetarty lub mocno zagięty.

  • Jeżeli przewód jest zbyt długi lub uszkodzony, wymień go.

  • Jeżeli przewód ma prawidłową długość i nie jest uszkodzony, wykonaj poniższe czynności.

 3. Podłącz jeden koniec przewodu USB do drukarki, awtyk nadrugim końcu doportu USB komputera.

 4. Odczekaj do 15 minut, ażsystem Windows zainstaluje podstawowe sterowniki drukarki.

 5. Wsystemie Windows wyszukaj i otwórz okno Urządzenia idrukarki, a następnie znajdź nazwę drukarki na liście podłączonych urządzeń.

  • Jeżeli drukarki niema na liście, wykonaj następujące czynności.

  • Jeżeli drukarka jestnaliście, otwórz aplikację HP Smart, anastępnie kliknij przycisk Dodaj drukarkę lub ikonę DodajDrukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (16). Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby skonfigurować połączenie USB. Jeżeli problem nie ustąpi, przejdź do następnego kroku.

 6. Podłącz przewód USB do innego portu USB komputera.

 7. Otwórz aplikację HP Smart, anastępnie kliknij przycisk Dodaj drukarkę lub ikonę DodajDrukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (17).

 8. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby skonfigurować połączenie USB.

Ponowne instalowanie aplikacji HP Smart (Windows)

Odinstaluj aplikację HP Smart wsystemie Windows, anastępnie ponownie jązainstaluj ipostępuj zgodnie z instrukcjami, aby skonfigurować połączenie USB.

 1. Odłącz od drukarki wszystkie przewody USB.

 2. Wyszukaj iwybierz polecenie Dodaj lub usuń programy w systemie Windows.

 3. Na liście kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję HP Smart, anastępnie wybierz polecenie Odinstaluj.

 4. Jeżeli pojawi się komunikat Kontrola konta użytkownika, kliknij przycisk Tak.

 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć usuwanie oprogramowania, a następnie uruchom ponownie komputer.

 6. Wsystemie Windows wyszukaj i otwórz Panel sterowania.

 7. Kliknij pozycję Urządzenia i drukarki, a następnie znajdź nazwę drukarki na liście.

  • Jeżeli nazwa drukarki jestna liście, kliknij ją prawym przyciskiem myszy, anastępnie wybierz polecenie Usuń urządzenie lub Odinstaluj urządzenie.

  • Jeśli drukarki niema na liście, wykonaj następujące czynności.

 8. Przejdź do HP Smart - sklep Microsoft (w języku angielskim), a następnie kliknij przycisk Instaluj.

 9. Otwórz aplikację HP Smart, anastępnie kliknij przycisk Dodaj drukarkę lub ikonę DodajDrukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (18).

 10. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby skonfigurować połączenie USB.

Konfigurowanie połączenia USB (macOS)

Jeżeli wtrakcie konfiguracji drukarka USB niezostanie znaleziona przez aplikację HP Smart, upewnij się, żesystem macOS jest aktualny, sprawdź połączenie USB iponownie zainstaluj aplikację.

Uwaga:

Drukarki HP+ lub drukarki objętej programem niemożna zarejestrować wusłudze HP Smart Advance ani Instant Ink, gdy korzysta zpołączenia USB. Użyj aplikacji HP Smart, aby skonfigurować drukarkę przezpołączenie Wi-Fi lub Ethernet w celu uzyskania dostępu dozaawansowanych funkcji. Przejdź do dokumentu Konfiguracja drukarki HP (aplikacja HP Smart) wcelu uzyskania informacji.

 1. Na komputerze Mac kliknij ikonę SpotlightDrukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (19), anastępnie wyszukaj i otwórz aplikację Aktualizacja oprogramowania.

  • Jeżeli niema dostępnych aktualizacji, przejdź do następnego kroku.

  • Jeżeli dostępne sąnowe aktualizacje, postępuj zgodnie zinstrukcjami, aby jezainstalować iuruchom ponownie komputer Mac. Poponownym uruchomieniu otwórz aplikację HPSmart. W razie potrzeby kliknij przycisk Dodaj drukarkę lub ikonę DodajDrukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (20), a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby skonfigurować połączenie USB. Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do kolejnej czynności.

 2. Odłącz przewód USB od drukarki i komputera.

 3. Sprawdź, czyprzewód maconajwyżej trzy metry długości iniejest uszkodzony, np. przetarty lub mocno zagięty.

  • Jeżeli przewód jest zbyt długi lub uszkodzony, wymień go.

  • Jeżeli przewód ma prawidłową długość i nie jest uszkodzony, wykonaj poniższe czynności.

 4. Podłącz jeden koniec przewodu USB do drukarki, awtyk nadrugim końcu doportu USB komputera.

  Uwaga:

  Prąd dostarczany przez koncentrator USB może być zbyt słaby, aby umożliwić prawidłowe działanie drukarki.

 5. Odczekaj do 15 minut, ażsystem macOS zainstaluje sterowniki drukarki.

 6. Na komputerze Mac kliknij ikonę SpotlightDrukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (21), anastępnie wyszukaj i otwórz Drukarki iskanery.

 7. Znajdź nazwę drukarki na liście podłączonych urządzeń.

  • Jeżeli drukarki niema na liście, wykonaj następujące czynności.

  • Jeżeli drukarka jestna liście, otwórz aplikację HP Smart. Kliknij przycisk Dodaj drukarkę lub ikonę DodajDrukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (22), a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby skonfigurować połączenie USB. Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do kolejnej czynności.

 8. Podłącz przewód USB do innego portu USB komputera Mac.

 9. Na ekranie głównym aplikacji HPSmart kliknij przycisk Dodaj drukarkę lub ikonę DodajDrukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (23) i poczekaj, ażaplikacja znajdzie drukarkę.

  • Jeżeli aplikacja HP Smart nie znajdzie drukarki, wykonaj poniższe czynności.

  • Jeżeli aplikacja HP Smart znajdzie drukarkę, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dokończyć konfigurację drukarki USB.

 10. Odinstaluj aplikację HPSmart.

  1. Nakomputerze Mac kliknij ikonę SpotlightDrukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (24), anastępnie wyszukaj i otwórz folder Aplikacje.

  2. Kliknij i przeciągnij aplikację HP Smart naikonę Kosz napasku Dock.

  3. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę kosza, a następnie kliknij polecenie Opróżnij kosz.

  4. Uruchom ponownie komputer Mac, aby ukończyć odinstalowywanie.

 11. Przejdź do HP Smart - sklep Mac App Store (w języku angielskim), a następnie kliknij przycisk Instaluj.

 12. Otwórz aplikację HP Smart, anastępnie kliknij przycisk Dodaj drukarkę lub ikonę DodajDrukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (25).

 13. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby skonfigurować połączenie USB.

Drukarka nie została znaleziona lub nie jest wyświetlana w systemie Windows

Rozwiązywanie problemów związanych zbrakiem wykrywania drukarki podczas wstępnej konfiguracji komputera stacjonarnego lub przenośnego zsystemem Windows.

Pełna wersja sterownika w systemie Windows (HP Easy Start)

Rozwiąż problemy, jeśli program HP Easy Start dla systemu Windows nie może znaleźć drukarki.

Wykonaj poniższe zadania w podanej kolejności. Po wykonaniu każdego zadania wróć do konfiguracji, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

 1. Ponownie uruchom drukarkę i komputer, aby usunąć ewentualne błędy.

 2. Sprawdź problemy i zapoznaj się z wymaganiami dla danego typu połączenia.

  • Konfiguracja drukarki Wi-Fi

   • Przenieś drukarkę wodległość około 8m od routera lub wzmacniacza sygnału, anastępnie sprawdź, czy wskaźnik komunikacji bezprzewodowejDrukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (26) świeci światłem ciągłym naniebiesko. Jeżeli wskaźnik nie świeci lub miga, oznacza to, że drukarka nie jest połączona zsiecią.

   • Sprawdź, czy komputer jest połączony z odpowiednią siecią. Jeżeli ikona sieci bezprzewodowej wskazuje słabą siłę sygnału Drukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (27), zbliż urządzenie do routera lub wzmacniacza sygnału, aż pojawi się silny sygnał Drukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (28). Ściany, regały metalowe i urządzenia elektroniczne, które emitują sygnały radiowe, mogą osłabiać sygnał komunikacji bezprzewodowej.

    Uwaga:

    Nie można nawiązać połączenia z drukarką za pośrednictwem sieci publicznych lub sieci gościa, które wymagają logowania gościa lub potwierdzenia użycia, np. sieci używane wszkołach, hotelach lub kawiarniach.

   • Odłącz wszystkie przewody USB drukarki, aby zapobiec problemom z konfiguracją sieci Wi-Fi.

   • Otwórz witrynę, aby upewnić się, że usługa internetowa działa. Jeśli strona wczytuje się wolno lub wczytywanie jest przerywane, ponownie uruchom router. W razie potrzeby skontaktuj się ze swoim dostawcą usług internetowych, aby sprawdzić, czy usługa jest niedostępna.

  • Konfiguracja drukarki w sieci przewodowej (Ethernet)

   • Odłącz kabel Ethernet od routera idrukarki. Sprawdź kabel pod kątem uszkodzeń, a następnie sprawdź, czy jest to kabel sieciowy Ethernet, a nie kabel telefoniczny. W złączu powinno znajdować się osiem widocznych przewodów.

   • Podłącz ponownie kabel do innego portu Ethernet lub LAN routera, a następnie podłącz drugi koniec do portu Ethernet drukarki Drukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (29). Sprawdź wskaźniki portu Ethernet. Gdy połączenie jest nawiązane, zielony wskaźnik świeci światłem ciągłym, apomarańczowy wskaźnik aktywności miga.

    Uwaga:

    Niektóre drukarki mogą nie nawiązać połączenia natychmiast. Poczekaj, aż ikona Ethernet Drukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (30) lub ikona sieci Wi-Fi Drukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (31) iwskaźnik zaświecą światłem ciągłym napanelu sterowania drukarki.

  • Konfigurowanie drukarki USB

   • Odłącz przewód USB od komputera i drukarki, a następnie sprawdź przewód pod kątem uszkodzeń. W razie konieczności wymień przewód.

   • Nie używaj przewodu o długości powyżej 3 metrów.

   • Podłącz przewód USB drukarki bezpośrednio do portu USB komputera. Nie używaj koncentratora USB.

 3. Pobierz HP Print and Scan Doctor, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie dorozwiązywania problemów iuruchomić je.

  Jeżeli nie możesz znaleźć nazwy posiadanej drukarki, kliknij pozycję Mojego produktu nie ma na liście, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami rozwiązywania problemu z połączeniem.

 4. Wyszukaj w systemie Windows i otwórz okno Dodaj lub usuń programy, a następnie odszukaj nazwę drukarki HP na liście programów.

  • W przypadku znalezienia drukarki kliknij nazwę drukarki, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj.

  • Jeżeli nie możesz znaleźć drukarki, wyszukaj i otwórz aplet Drukarki i skanery, kliknij drukarkę, a następnie kliknij polecenie Usuń urządzenie.

 5. Po odinstalowaniu sterownika przejdź do strony HP Smart - sklep Microsoft (w języku angielskim), aby zainstalować aplikację HP Smart i skonfigurować drukarkę.

Wbudowany sterownik systemu Windows

Rozwiązywanie problemów związanych zbrakiem wykrywania drukarki na komputerze przenośnym lub stacjonarnym z systemem Windows za pomocą wbudowanego sterownika.

Poniższe czynności dotyczą konfiguracji drukarki powybraniu pozycji Ustawienia Windows > Urządzenia > Drukarki iskanery. Może również zostać wyświetlony komunikat Żądana drukarka niejest wyświetlana.

Wykonaj poniższe zadania w podanej kolejności. Po wykonaniu każdego zadania wróć do konfiguracji, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

 1. Ponownie uruchom drukarkę i komputer, aby usunąć ewentualne błędy.

 2. Sprawdź problemy i zapoznaj się z wymaganiami dla typu konfiguracji.

  Konfiguracja drukarki Wi-Fi

  • Ustaw drukarkę w odległości ośmiu metrów od routera lub wzmacniacza zasięgu, a następnie sprawdź stan połączenia. Jeśli wskaźnik komunikacji bezprzewodowej Drukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (32) świeci światłem ciągłym na niebiesko, oznacza to, że drukarka jest podłączona do sieci. Jeżeli wskaźnik nie świeci lub miga, oznacza to, że drukarka nie jest połączona zsiecią.

  • Sprawdź, czy komputer jest połączony z odpowiednią siecią. Jeżeli ikona sieci bezprzewodowej wskazuje słabą siłę sygnału Drukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (33), zbliż urządzenie do routera lub wzmacniacza sygnału, aż pojawi się silny sygnał Drukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (34). Ściany, regały metalowe i urządzenia elektroniczne, które emitują sygnały radiowe, mogą osłabiać sygnał komunikacji bezprzewodowej.

   Uwaga:

   Nie można nawiązać połączenia z drukarką za pośrednictwem sieci publicznych lub sieci gościa, które umożliwiają logowanie zkonta gościa. Tego rodzaju sieci są używane wszkołach, hotelach lub kawiarniach.

  • Upewnij się, że drukarka nie jest podłączona do komputera za pomocą kabla USB. Połączenie USB może zablokować konfigurację Wi-Fi.

  • Otwórz witrynę, aby upewnić się, że usługa internetowa działa. Jeśli strona wczytuje się wolno lub wczytywanie jest przerywane, ponownie uruchom router. W razie potrzeby skontaktuj się ze swoim dostawcą usług internetowych, aby sprawdzić, czy usługa jest niedostępna.

  Konfiguracja drukarki w sieci przewodowej (Ethernet)

  • Odłącz kabel Ethernet od routera idrukarki. Sprawdź kabel pod kątem uszkodzeń, a następnie sprawdź, czy jest to kabel sieciowy Ethernet, a nie kabel telefoniczny. W złączu powinno znajdować się osiem widocznych przewodów.

  • Podłącz ponownie kabel do innego portu Ethernet lub LAN routera, a następnie podłącz drugi koniec do portu Ethernet drukarki Drukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (35). Sprawdź wskaźniki portu Ethernet. Gdy połączenie jest nawiązane, zielony wskaźnik świeci światłem ciągłym, apomarańczowy wskaźnik aktywności miga.

   Uwaga:

   Niektóre drukarki mogą nie nawiązać połączenia natychmiast. Poczekaj, aż ikona Ethernet Drukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (36) lub ikona sieci Wi-Fi Drukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (37) iwskaźnik zaświecą światłem ciągłym napanelu sterowania drukarki.

  Konfigurowanie drukarki USB

  • Odłącz przewód USB od komputera i drukarki, a następnie sprawdź przewód pod kątem uszkodzeń. W razie konieczności wymień kabel.

  • Nie używaj przewodu o długości powyżej 3 metrów.

  • Podłącz przewód USB drukarki bezpośrednio do portu USB komputera. Nie używaj koncentratora USB.

 3. Kliknij pozycje Dodaj drukarkę lub skaner > Żądana drukarka niejest wyświetlana, aby wyświetlić opcje ręcznego dodawania drukarki.

  Przejdź do Konfiguracja drukarki HP (wbudowany sterownik systemu Windows) wcelu uzyskania informacji.

 4. W systemie Windows wyszukaj i otwórz Windows Update, a następnie kliknij pozycję Sprawdź aktualizacje, aby upewnić się, czy jest dostępne najnowsze oprogramowanie drukarki.

 5. Przeprowadź aktualizację oprogramowania układowego drukarki: Przejdź do Pobieranie oprogramowania i sterowników HP, aby wyszukać i pobrać aktualizacje oprogramowania sprzętowego dla swojej drukarki.

 6. Wsystemie Windows wyszukaj iotwórz Ustawienia rozwiązywania problemów, anastępnie kliknij pozycję Inne narzędzia dorozwiązywania problemów > Drukarka, aby uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów.

Drukarka nie jest wykrywana lub dostępna w systemie macOS

Rozwiązywanie problemów, gdy drukarka niejest wykrywana wsystemie macOS.

Wbudowany sterownik systemu macOS

Rozwiązywanie problemów, gdy drukarka niejest wykrywana przez komputer Mac. Może również zostać wyświetlony komunikat Brak dostępnych drukarek.

Wykonaj poniższe zadania w podanej kolejności. Użyj drukarki po wykonaniu każdego zadania, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

 1. Ponownie uruchom drukarkę i komputer Mac, aby usunąć ewentualne błędy.

 2. Sprawdź problemy i zapoznaj się z wymaganiami dla danego typu połączenia.

  • Konfiguracja drukarki Wi-Fi

   • Przenieś drukarkę wodległość około 8m od routera lub wzmacniacza sygnału, anastępnie sprawdź, czy wskaźnik komunikacji bezprzewodowejDrukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (38) świeci światłem ciągłym naniebiesko. Jeżeli wskaźnik nie świeci lub miga, oznacza to, że drukarka nie jest połączona zsiecią.

   • Sprawdź, czy komputer jest połączony z odpowiednią siecią. Jeżeli ikona sieci bezprzewodowej wskazuje słabą siłę sygnału Drukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (39), zbliż urządzenie do routera lub wzmacniacza sygnału, aż pojawi się silny sygnał Drukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (40). Ściany, regały metalowe i urządzenia elektroniczne, które emitują sygnały radiowe, mogą osłabiać sygnał komunikacji bezprzewodowej.

    Uwaga:

    Nie można nawiązać połączenia z drukarką za pośrednictwem sieci publicznych lub sieci gościa, które wymagają logowania gościa lub potwierdzenia użycia, np. sieci używane wszkołach, hotelach lub kawiarniach.

   • Odłącz wszystkie przewody USB drukarki, aby zapobiec problemom z konfiguracją sieci Wi-Fi.

   • Otwórz witrynę, aby upewnić się, że usługa internetowa działa. Jeśli strona wczytuje się wolno lub wczytywanie jest przerywane, ponownie uruchom router. W razie potrzeby skontaktuj się ze swoim dostawcą usług internetowych, aby sprawdzić, czy usługa jest niedostępna.

  • Konfiguracja drukarki w sieci przewodowej (Ethernet)

   • Odłącz kabel Ethernet od routera idrukarki. Sprawdź kabel pod kątem uszkodzeń, a następnie sprawdź, czy jest to kabel sieciowy Ethernet, a nie kabel telefoniczny. W złączu powinno znajdować się osiem widocznych przewodów.

   • Podłącz ponownie kabel do innego portu Ethernet lub LAN routera, a następnie podłącz drugi koniec do portu Ethernet drukarki Drukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (41). Sprawdź wskaźniki portu Ethernet. Gdy połączenie jest nawiązane, zielony wskaźnik świeci światłem ciągłym, apomarańczowy wskaźnik aktywności miga.

    Uwaga:

    Niektóre drukarki mogą nie nawiązać połączenia natychmiast. Poczekaj, aż ikona Ethernet Drukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (42) lub ikona sieci Wi-Fi Drukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (43) iwskaźnik zaświecą światłem ciągłym napanelu sterowania drukarki.

  • Konfigurowanie drukarki USB

   • Odłącz przewód USB od komputera i drukarki, a następnie sprawdź przewód pod kątem uszkodzeń. W razie konieczności wymień przewód.

   • Nie używaj przewodu o długości powyżej 3 metrów.

   • Podłącz przewód USB drukarki bezpośrednio do portu USB komputera. Nie używaj koncentratora USB.

 3. Sprawdź dostępność aktualizacji oprogramowania: Kliknij ikonę SpotlightDrukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (44), anastępnie wyszukaj iotwórz pozycję Aktualizacja oprogramowania. Potem sprawdź dostępność aktualizacji izainstaluj jewrazie potrzeby.

 4. Sprawdź, czy oprogramowanie układowe drukarki jest aktualne. Przejdź do Pobieranie oprogramowania i sterowników HP, wyszukaj model drukarki, a następnie pobierz wszelkie nowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego.

 5. Zresetuj system drukowania Mac:

  1. Kliknij ikonę SpotlightDrukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (45), anastępnie wyszukaj i otwórz Drukarki iskanery.

  2. Kliknij prawym przyciskiem lub przytrzymaj klawisz Control ikliknij lewym przyciskiem nazwę drukarki, anastępnie wybierz pozycje Resetuj system drukowania > Resetuj, aby usunąć drukarkę ijej ustawienia.

   Drukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (46)

 6. Ponownie uruchom drukarkę i poczekaj, aż drukarka ponownie połączy się z komputerem Mac.

 7. Kliknij pozycję Dodaj drukarkę, skaner lub faks lub przycisk DodajDrukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (47), wybierz nazwę drukarki z listy, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

Pełna wersja sterownika w systemie macOS (HP Easy Start)

Rozwiąż problemy, jeżeli drukarka nie jest wykrywana w systemie macOS przy użyciu pełnej wersji sterowników pobranych za pomocą programu HP Easy Start.

Wykonaj poniższe zadania w podanej kolejności. Użyj drukarki po wykonaniu każdego zadania, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

 1. Ponownie uruchom drukarkę i komputer Mac, aby usunąć ewentualne błędy.

 2. Sprawdź problemy i zapoznaj się z wymaganiami dla danego typu połączenia.

  • Konfiguracja drukarki Wi-Fi

   • Przenieś drukarkę wodległość około 8m od routera lub wzmacniacza sygnału, anastępnie sprawdź, czy wskaźnik komunikacji bezprzewodowejDrukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (48) świeci światłem ciągłym naniebiesko. Jeżeli wskaźnik nie świeci lub miga, oznacza to, że drukarka nie jest połączona zsiecią.

   • Sprawdź, czy komputer jest połączony z odpowiednią siecią. Jeżeli ikona sieci bezprzewodowej wskazuje słabą siłę sygnału Drukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (49), zbliż urządzenie do routera lub wzmacniacza sygnału, aż pojawi się silny sygnał Drukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (50). Ściany, regały metalowe i urządzenia elektroniczne, które emitują sygnały radiowe, mogą osłabiać sygnał komunikacji bezprzewodowej.

    Uwaga:

    Nie można nawiązać połączenia z drukarką za pośrednictwem sieci publicznych lub sieci gościa, które wymagają logowania gościa lub potwierdzenia użycia, np. sieci używane wszkołach, hotelach lub kawiarniach.

   • Odłącz wszystkie przewody USB drukarki, aby zapobiec problemom z konfiguracją sieci Wi-Fi.

   • Otwórz witrynę, aby upewnić się, że usługa internetowa działa. Jeśli strona wczytuje się wolno lub wczytywanie jest przerywane, ponownie uruchom router. W razie potrzeby skontaktuj się ze swoim dostawcą usług internetowych, aby sprawdzić, czy usługa jest niedostępna.

  • Konfiguracja drukarki w sieci przewodowej (Ethernet)

   • Odłącz kabel Ethernet od routera idrukarki. Sprawdź kabel pod kątem uszkodzeń, a następnie sprawdź, czy jest to kabel sieciowy Ethernet, a nie kabel telefoniczny. W złączu powinno znajdować się osiem widocznych przewodów.

   • Podłącz ponownie kabel do innego portu Ethernet lub LAN routera, a następnie podłącz drugi koniec do portu Ethernet drukarki Drukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (51). Sprawdź wskaźniki portu Ethernet. Gdy połączenie jest nawiązane, zielony wskaźnik świeci światłem ciągłym, apomarańczowy wskaźnik aktywności miga.

    Uwaga:

    Niektóre drukarki mogą nie nawiązać połączenia natychmiast. Poczekaj, aż ikona Ethernet Drukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (52) lub ikona sieci Wi-Fi Drukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (53) iwskaźnik zaświecą światłem ciągłym napanelu sterowania drukarki.

  • Konfigurowanie drukarki USB

   • Odłącz przewód USB od komputera i drukarki, a następnie sprawdź przewód pod kątem uszkodzeń. W razie konieczności wymień przewód.

   • Nie używaj przewodu o długości powyżej 3 metrów.

   • Podłącz przewód USB drukarki bezpośrednio do portu USB komputera. Nie używaj koncentratora USB.

 3. Zresetuj system drukowania Mac:

  1. Użyj ikony Spotlight, aby wyszukać iotworzyć pozycję Drukarki iskanery.

  2. Kliknij prawym przyciskiem lub przytrzymaj klawisz Control ikliknij lewym przyciskiem nazwę drukarki, anastępnie wybierz pozycje Resetuj system drukowania > Resetuj, aby usunąć drukarkę ijej ustawienia.

   Drukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (54)

 4. Ponownie uruchom drukarkę i poczekaj, aż drukarka ponownie połączy się z komputerem Mac.

 5. Kliknij pozycję Dodaj drukarkę, skaner lub faks lub przycisk DodajDrukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (55), wybierz nazwę drukarki z listy, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

 6. Pobierz program HP Easy Start z123.hp.com/setup iuruchom go, a następnie w menu rozwijanym HP Easy Start kliknij polecenie Odinstaluj oprogramowanie HP.

  Drukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (56)

 7. Pobierz i uruchom aplikację HP Smart ze strony HP Smart - sklep Mac App Store (w języku angielskim), a następnie postępuj zgodnie z monitami, aby skonfigurować drukarkę.

Drukarka nie jest dostępna w systemie Android

Rozwiązywanie problemów, gdy drukarka niejest wykrywana naurządzeniu przenośnym z systemem Android podczas wstępnej konfiguracji.

Może również zostać wyświetlony komunikat o błędzie Ta drukarka nie jest obecnie dostępna.

Wykonaj poniższe zadania w podanej kolejności. Po wykonaniu każdego zadania spróbuj wykonać konfigurację, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

 1. Pobierz i zainstaluj Wtyczka HP Print Service, otwórz element, który chcesz wydrukować, a następnie wybierz drukarkę, aby dokończyć konfigurację.

 2. Ponownie uruchom drukarkę iurządzenie przenośne, aby usunąć ewentualne błędy.

 3. Na urządzeniu przenośnym otwórz listę dostępnych sieci.

  • Jeśli połączona sieć nie jest siecią użytkownika, rozłącz się z siecią i ponownie połącz się z normalną siecią Wi-Fi. Niełącz się bezpośrednio zsiecią Wi-Fi drukarki onazwie DIRECT-xx-HP [nazwa modelu drukarki].

   Uwaga:

   Nie można nawiązać połączenia z drukarką za pośrednictwem sieci publicznych lub sieci gościa, które umożliwiają logowanie zkonta gościa. Tego rodzaju sieci są używane wszkołach, hotelach lub kawiarniach.

  • Jeżeli stan sieci oznacza brak połączenia, połącz się z siecią i ponownie sprawdź stan. Gdy urządzenie jest połączone, obok nazwy sieci wyświetlany jest znacznik wyboru lub status połączenia.

 4. Ustaw drukarkę iurządzenie przenośne w odległości ośmiu metrów od routera lub wzmacniacza zasięgu, a następnie sprawdź stan połączenia.

  • Połączenie drukarki: Jeśli wskaźnik komunikacji bezprzewodowej lub ikona Drukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (57) świecą światłem ciągłym na niebiesko, oznacza to, że drukarka jest podłączona do sieci. Jeżeli wskaźnik nie świeci lub miga, oznacza to, że drukarka nie jest połączona zsiecią.

  • Połączenie z urządzeniem przenośnym: Sprawdź moc sygnału sieci. Jeżeli ikona sieci bezprzewodowej wskazuje słabą siłę sygnału Drukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (58), zbliż urządzenie do routera lub wzmacniacza sygnału, aż pojawi się silny sygnał Drukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (59). Ściany, regały metalowe i urządzenia elektroniczne, które emitują sygnały radiowe, mogą osłabiać sygnał komunikacji bezprzewodowej.

 5. Umieść drukarkę w zasięgu sygnału routera Wi-Fi, a następnie podłącz ją do sieci.

  • Drukarki z dotykowym panelem sterowania: Otwórz menu Konfiguracja, Sieć lub Komunikacja bezprzewodowa, wybierz pozycję Kreator konfiguracji komunikacji bezprzewodowej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wybrać nazwę sieci oraz wprowadzić hasło.

  • Drukarki bez dotykowego panelu sterowania: Naciśnij i przytrzymaj przycisk Komunikacja bezprzewodowaDrukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (60) przez pięć sekund lub do momentu, aż wskaźnik komunikacji bezprzewodowej zacznie migać. W ciągu dwóch minut naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS na routerze, do momentu rozpoczęcia się procesu łączenia. Wskaźnik komunikacji bezprzewodowej drukarki przestanie migać po nawiązaniu połączenia.

  • Drukarki HP DeskJet 6000 i 6400, ENVY 6000 i 6400 oraz Tango: Naciśnij i przytrzymaj przez pięć sekund przycisk Wi-FiDrukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (61) i przycisk zasilania z tyłu drukarki, aż błękitny pasek zacznie migać. W ciągu dwóch minut naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS na routerze do momentu rozpoczęcia się procesu łączenia. Wskaźnik komunikacji bezprzewodowej przestanie migać po nawiązaniu połączenia.

 6. Zlisty Aplikacje systemowe, wybierz Bufor wydruku lub Pamięć masowa > Bufor wydruku, anastępnie dotknij Wyczyść dane lub Wymuś zatrzymanie.

Przejdź do Drukarki HP - Błąd „Drukarka jest niedostępna” (Android), aby uzyskać więcej informacji.

Nie znaleziono drukarki w systemie Apple iOS

Rozwiązywanie problemów związanych z brakiem wykrywania drukarki podczas wstępnej konfiguracji urządzenia iPhone lub iPad.

Może również zostać wyświetlony komunikat Nie znaleziono drukarek AirPrint.

Drukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (62)

Wykonaj poniższe zadania w podanej kolejności. Po wykonaniu każdego zadania spróbuj wykonać konfigurację, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

 1. Ponownie uruchom drukarkę iurządzenie przenośne, aby usunąć ewentualne błędy.

 2. Na urządzeniu przenośnym otwórz listę dostępnych sieci.

  • Jeśli połączona sieć nie jest siecią użytkownika, rozłącz się z siecią i ponownie połącz się z normalną siecią Wi-Fi. Niełącz się bezpośrednio zsiecią Wi-Fi drukarki onazwie DIRECT-xx-HP [nazwa modelu drukarki].

   Uwaga:

   Nie można nawiązać połączenia z drukarką za pośrednictwem sieci publicznych lub sieci gościa, które umożliwiają logowanie zkonta gościa. Tego rodzaju sieci są używane wszkołach, hotelach lub kawiarniach.

  • Jeżeli stan sieci oznacza brak połączenia, połącz się z siecią i ponownie sprawdź stan. Gdy urządzenie jest połączone, obok nazwy sieci wyświetlany jest znacznik wyboru lub status połączenia.

 3. Ustaw drukarkę iurządzenie przenośne w odległości ośmiu metrów od routera lub wzmacniacza zasięgu, a następnie sprawdź stan połączenia.

  • Połączenie drukarki: Jeśli wskaźnik komunikacji bezprzewodowej lub ikona Drukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (63) świecą światłem ciągłym na niebiesko, oznacza to, że drukarka jest podłączona do sieci. Jeżeli wskaźnik nie świeci lub miga, oznacza to, że drukarka nie jest połączona zsiecią.

  • Połączenie z urządzeniem przenośnym: Sprawdź moc sygnału sieci. Jeżeli ikona sieci bezprzewodowej wskazuje słabą siłę sygnału Drukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (64), zbliż urządzenie do routera lub wzmacniacza sygnału, aż pojawi się silny sygnał Drukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (65). Ściany, regały metalowe i urządzenia elektroniczne, które emitują sygnały radiowe, mogą osłabiać sygnał komunikacji bezprzewodowej.

 4. Umieść drukarkę w zasięgu sygnału routera Wi-Fi, a następnie podłącz ją do sieci.

  • Drukarki z dotykowym panelem sterowania: Otwórz menu Konfiguracja, Sieć lub Komunikacja bezprzewodowa, wybierz pozycję Kreator konfiguracji komunikacji bezprzewodowej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wybrać nazwę sieci oraz wprowadzić hasło.

  • Drukarki bez dotykowego panelu sterowania: Naciśnij i przytrzymaj przycisk Komunikacja bezprzewodowaDrukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (66) przez pięć sekund lub do momentu, aż wskaźnik komunikacji bezprzewodowej zacznie migać. W ciągu dwóch minut naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS na routerze, do momentu rozpoczęcia się procesu łączenia. Wskaźnik komunikacji bezprzewodowej drukarki przestanie migać po nawiązaniu połączenia.

  • Drukarki HP DeskJet 6000 i 6400, ENVY 6000 i 6400 oraz Tango: Naciśnij i przytrzymaj przez pięć sekund przycisk Wi-FiDrukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (67) i przycisk zasilania z tyłu drukarki, aż błękitny pasek zacznie migać. W ciągu dwóch minut naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS na routerze do momentu rozpoczęcia się procesu łączenia. Wskaźnik komunikacji bezprzewodowej przestanie migać po nawiązaniu połączenia.

 5. Otwórz Ustawienia zaawansowane (EWS) waplikacji HP Smart lub w pasku adresu przeglądarki internetowej wpisz adres IP drukarki. Wobszarze Sieć upewnij się, że funkcja AirPrint jest włączona.

Nie znaleziono drukarki w systemie ChromeOS

Rozwiązywanie problemów, jeśli drukarka nie jest wykrywana na komputerze Chromebook za pomocą wbudowanego sterownika.

Poniższe czynności dotyczą konfiguracji drukarki wsystemie ChromeOS powybraniu pozycji Ustawienia > Zaawansowane > Drukowanie.

Wykonaj poniższe zadania w podanej kolejności. Po wykonaniu każdego zadania wróć do konfiguracji, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

 1. Ponownie uruchom drukarkę i komputer, aby usunąć ewentualne błędy.

 2. Sprawdź problemy i zapoznaj się z wymaganiami dla typu konfiguracji.

  Konfiguracja drukarki Wi-Fi

  • Ustaw drukarkę w odległości ośmiu metrów od routera lub wzmacniacza zasięgu, a następnie sprawdź stan połączenia. Jeśli wskaźnik komunikacji bezprzewodowej Drukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (68) świeci światłem ciągłym na niebiesko, oznacza to, że drukarka jest podłączona do sieci. Jeżeli wskaźnik nie świeci lub miga, oznacza to, że drukarka nie jest połączona zsiecią.

  • Sprawdź, czy komputer jest połączony z odpowiednią siecią. Jeżeli ikona sieci bezprzewodowej wskazuje słabą siłę sygnału Drukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (69), zbliż urządzenie do routera lub wzmacniacza sygnału, aż pojawi się silny sygnał Drukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (70). Ściany, regały metalowe i urządzenia elektroniczne, które emitują sygnały radiowe, mogą osłabiać sygnał komunikacji bezprzewodowej.

   Uwaga:

   Nie można nawiązać połączenia z drukarką za pośrednictwem sieci publicznych lub sieci gościa, które umożliwiają logowanie zkonta gościa. Tego rodzaju sieci są używane wszkołach, hotelach lub kawiarniach.

  • Upewnij się, że drukarka nie jest podłączona do komputera za pomocą kabla USB. Połączenie USB może zablokować konfigurację Wi-Fi.

  • Otwórz witrynę, aby upewnić się, że usługa internetowa działa. Jeśli strona wczytuje się wolno lub wczytywanie jest przerywane, ponownie uruchom router. W razie potrzeby skontaktuj się ze swoim dostawcą usług internetowych, aby sprawdzić, czy usługa jest niedostępna.

  Konfiguracja drukarki w sieci przewodowej (Ethernet)

  • Odłącz kabel Ethernet od routera idrukarki. Sprawdź kabel pod kątem uszkodzeń, a następnie sprawdź, czy jest to kabel sieciowy Ethernet, a nie kabel telefoniczny. W złączu powinno znajdować się osiem widocznych przewodów.

  • Podłącz ponownie kabel do innego portu Ethernet lub LAN routera, a następnie podłącz drugi koniec do portu Ethernet drukarki Drukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (71). Sprawdź wskaźniki portu Ethernet. Gdy połączenie jest nawiązane, zielony wskaźnik świeci światłem ciągłym, apomarańczowy wskaźnik aktywności miga.

   Uwaga:

   Niektóre drukarki mogą nie nawiązać połączenia natychmiast. Poczekaj, aż ikona Ethernet Drukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (72) lub ikona sieci Wi-Fi Drukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji (73) iwskaźnik zaświecą światłem ciągłym napanelu sterowania drukarki.

  Konfigurowanie drukarki USB

  • Odłącz przewód USB od komputera i drukarki, a następnie sprawdź przewód pod kątem uszkodzeń. W razie konieczności wymień kabel.

  • Nie używaj przewodu o długości powyżej 3 metrów.

  • Podłącz przewód USB drukarki bezpośrednio do portu USB komputera. Nie używaj koncentratora USB.

 3. Jeżeli drukarka niejest wyświetlana, kliknij przycisk Dodaj ręcznie, anastępnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ręcznie dodać drukarkę.

  Więcej informacji można znaleźć na stronie Chromebook Help - Set up your printer (Pomoc Chromebook - Konfigurowanie drukarki) (w języku angielskim).

 4. Na komputerze Chromebook wyłącz sieć Wi-Fi i włącz jąponownie.

");$('#embeddedIframe32255').css({'width' : '800px', 'height' : 'auto'});});$(window).on("load", function(){$(".table-responsive").addClass("enableScrollOnOverflow");$("img.docImage").addClass("img-responsive");$("img.docImage").css("max-width","100%");// $(".section.expandable").prev(":not(.section.expandable)+.section.expandable").find(".expandableHeading").css("border-top", "1px solid #ccc");$(".callout").closest("ol").addClass("calloutList");$('#embeddedIframe32255').css({'width' : '800px', 'height' : 'auto'});//ALM 3290 - changes startvar checkLC = getCCLC();if(checkLC === 'zh'){var anchorList = document.querySelectorAll('.content-link a'); //Select all anchor tag with specific classnamevar modifyAnchorList = Array.prototype.slice.call(anchorList); //Converting nodelist to arraymodifyAnchorList.forEach(function(element) {if (element.href.indexOf("zh-hans") > -1 || element.href.indexOf("zh-hant") > -1) { element.href = element.href.replace(/zh-hans/g, "zh").replace(/zh-hant/g, "zh"); //replacing zh-hans and zh-hant with zh}});}//ALM 3290 - changes end});

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Gov. Deandrea McKenzie

Last Updated: 05/03/2023

Views: 5605

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Gov. Deandrea McKenzie

Birthday: 2001-01-17

Address: Suite 769 2454 Marsha Coves, Debbieton, MS 95002

Phone: +813077629322

Job: Real-Estate Executive

Hobby: Archery, Metal detecting, Kitesurfing, Genealogy, Kitesurfing, Calligraphy, Roller skating

Introduction: My name is Gov. Deandrea McKenzie, I am a spotless, clean, glamorous, sparkling, adventurous, nice, brainy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.